Nestes meses de xuño e xullo, o INSTA acollerá a un estudante en prácticas, procedente dun curso sobre Sistemas de Xestión Ambiental ofrecido pola CEPTA durante o ano 2013.
O alumno participará en tarefas derivadas dos proxectos INSTA, relacionadas coa mellora da xestión ambiental de determinadas actividades, así como investigacións sobre a contaminación por olores municipais.