Project Description

Assessorament al Síndic de Greuges

INSTA ha assessorat al Síndic de Greuges de Catalunya en el tractament de determinats conflictes territorials que han requerit l’expertesa tècnica i jurídica del nostre equip.

A través de l’anàlisi d’instruments de planificació territorial i urbanística, així com amb informació de tipus ambiental, INSTA ha efectuat assessoraments al Síndic per tal que aquest pugui emetre els seus dictamens en referència a conflictes territorials concrets que darrerament han aparegut a Catalunya.