Assessorament per la nova ordenança de residus de Manacor

A través de la Fundació Rezero, INSTA ha assessorat l’Ajuntament de Manacor en la redacció de la nova ordenança municipal de residus i del consum responsable. Aquesta ordenança és una de les primeres que s’impulsen a les Illes Balerars després de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 8/2019 de 19 de febrer de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

Amb el seu assessorament, INSTA ha consolidat el redactat de l’ordenança, tot dotant-la de seguretat jurídica i alhora incorporant nous aspectes en matèria de residus d’obres i construccions, consum responsable, educació ambiental i adequació amb la normativa sectorial balear i estatal.