Pla de Gestió i d’Ordenació d’Usos de les Hortes de la Canonja

INSTA ha elaborat per encàrrec de l’Ajuntament de la Canonja, el Pla de Gestió i d’Ordenació d’Usos de les Hortes d’aquest municipi del Tarragonès.

El procés de redacció ha comptat amb la realització de sessions de participació, entrevistes amb agents del territori, redacció d’una diagnosi prèvia de l’espai i la posterior culminació amb l’elaboració del propi el Pla. Aquest document pretén dotar de les eines necessàries per ordenar i regular aquest espai agrari de la Canonja; dignificant-lo i millorant aquelles qüestions que actualment generen problemes.

Aquest és un projecte que es considera rellevant pel fet que suposa la reactivació agrària d’un espai que durant molts anys ha estat marginal i poc valorat. La proximitat a zones urbanes i industrials, i l’elevada pressió humana de l’espai, no han estat obstacle per iniciar l’impuls de les Hortes de la Canonja