Serveis de consultoria jurídica sobre normativa municipal ambiental

INSTA està oferint serveis de consultoria jurídica sobre normativa ambiental municipal, per tal que les empreses tinguin actualitzada la base legislativa i els requisits que han de cumplir a cada municipi on estan instal·lats.