Project Description

Serveis de consultoria jurídica sobre normativa municipal ambiental

INSTA està oferint serveis de consultoria jurídica sobre normativa ambiental municipal, per tal que les empreses tinguin actualitzada la base legislativa i els requisits que han de cumplir a cada municipi on estan instal·lats.