Project Description

Durant el periode 2021-2024, INSTA oferirà serveis d’acompanyament i formació a l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, com a entitat promotora. Durant aquest periode INSTA oferirà acompanyaments en matèria de formulació jurídica de Comunitats Energètiques Locals, constitució d’Espais Test agrícoles i gestió de conflictes. Alhora s’oferiran formacions en les matèries mencioandes i altres com comunicació no violenta o finançament de projectes agroecològics.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius és un servei públic present a tot Catalunya. L’objectiu és impulsar el cooperativisme i l’economia social i solidària a cada comarca, tot acompanyant la creació de noves iniciatives econòmiques transformadores, la generació d’ocupació de qualitat que resolgui les necessitats de les persones i del territori, així com a l’enfortiment de les xarxes d’intercooperació. Amb el servei que prestarà INSTA, es pretén enfortir les capacitats de l’economia cooperativa al Camp de Tarragona, alhora que s’aportaran solucions a reptes ambientals concrets plantejats per les empreses del sector.

Més informació a https://coopcamp.cat/