• Autor: Joan Pons Solé
  • Any de publicació: 2014
  • Editorial: Universitat Rovira i Virgili
  • Col·lecció: Quaderns de Dret Ambiental, 7, 1a ed.

La concepció i visió del medi natural com una realitat que va més enllà dels elements materials, perceptibles i tangibles és la clau per comprendre les dinàmiques que es donen en aquest sistema complex. Cal anar més enllà i indagar sobre tot allò que els ecosistemes ofereixen de manera intrínseca i que, de vegades, repercuteixen directament sobre el nostre benestar. Aconseguir aquest objectiu serà fonamental per revalorar el medi natural i justificar-ne la preservació. Aquest és l’eix central sobre el qual gira aquesta publicació.