Diàleg ambiental per protegir la qualitat de l’aigua

La protecció del medi ambient és possible quan es garanteix un diàleg entre els actors. Des d’INSTA ho tenim molt clar i és per aquest motiu que ens formem des fa anys en eines especifiques per aconseguir-ho: les practiques restauratives. En Jordi Recordà, membre d’INSTA, ha rebut el reconeixement de l’European Forum for Restorative Justice, [...]

2020-12-21T12:05:14+00:00desembre 21st, 2020|

Ecosystem Services: Concepts, methodologies and instruments for research and applied use

Autor: VVAA Any de publicació: 2016 Editorial: Quaderns de Medi Ambient – Universitat de Girona El marc de “Serveis dels Ecosistemes” (ES) obre la porta a un terreny comú entre l’ecologia i l’economia davant el repte de la sostenibilitat planetària. L’aplicació de les metodologies i instruments disponibles revela tant l’alt potencial com les controvèrsies relacionades [...]

2020-12-21T11:56:00+00:00desembre 21st, 2020|

Derecho Internacional y comparado del medio ambiente: temas actuales

Autor: VVAA Any de publicació: 2014 Editorial: Huygens Editorial La progressiva degradació del medi ambient constitueix un dels grans reptes de la nostra societat contemporània. Processos com la desforestació, la desertització, l’escalfament del planeta com a conseqüència dels gasos d’efecte hivernacle, els nivells de contaminació de l’aigua, aire, terra i éssers vius són alguns dels [...]

2020-12-21T11:46:39+00:00desembre 21st, 2020|

Eines per a la regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a Catalunya

Autor: Joan Pons Solé Any de publicació: 2014 Editorial: Universitat Rovira i Virgili Col·lecció: Quaderns de Dret Ambiental, 7, 1a ed. La concepció i visió del medi natural com una realitat que va més enllà dels elements materials, perceptibles i tangibles és la clau per comprendre les dinàmiques que es donen en aquest sistema complex. [...]

2020-12-21T11:35:28+00:00desembre 21st, 2020|

Anàlisi de la responsabilitat de les entitats de custòdia en els acords

Us heu plantejat mai quines són les responsabilitats en què pot incórrer una entitat de custòdia amb les activitats que du a terme? Des de les responsabilitats envers la propietat, o envers les terceres persones que transiten per la finca, fins a responsabilitats d’ordre administratiu o penal que es puguin esdevenir per una gestió negligent [...]

2020-12-21T11:31:33+00:00desembre 21st, 2020|

Manual sobre custòdia del territori com a eina per promoure la implicació social amb el medi natural a Europa

Amb el manual de custòdia de la terra, “Cuidant junts la natura. Manual sobre custòdia del territori com a eina per promoure la participació social amb el medi natural a Europa “, s’ofereixen instruments i eines per posar en pràctica al territori, amb un enfocament a nivell europeu. El Manual mostra el gran potencial de la Custòdia del [...]

2020-12-21T11:27:50+00:00desembre 21st, 2020|

Marc jurídic de l’estalvi d’aigua

Autor: Jordi Recordà Cos Any de publicació: 2012 Editorial: Universitat Rovira i Virgili Col·lecció: Quaderns de Dret Ambiental, 6, 1a ed. L’aigua de qualitat és un recurs escàs que requereix una gestió adequada per garantir-ne la sostenibilitat. La gestió racional dels recursos es comença a regular molt recentment de la mà del dret ambiental. En [...]

2020-12-04T13:22:31+00:00desembre 4th, 2020|
Go to Top