Dereito ambiental internacional e comparado: cuestións actuais

Autor : VVAA Ano de publicación : 2014 Editorial : Huygens Publishing A progresiva degradación do medio ambiente constitúe un dos grandes retos da nosa sociedade contemporánea. Procesos como a deforestación, a desertización, o quentamento do planeta como consecuencia dos gases de efecto invernadoiro, os niveis de contaminación da auga, do aire, da terra e [...]

2024-04-21T15:46:52+00:00Abril 21st, 2024|

Manual sobre a custodia do territorio como ferramenta para promover a implicación social co medio natural en Europa

Co manual de custodia do territorio, “Coidando xuntos a natureza. Manual de custodia do territorio como ferramenta para promover a participación social co medio natural en Europa”, ofrécense instrumentos e ferramentas para poñer en práctica no territorio, cun enfoque europeo. O Manual mostra o gran potencial da Custodia do territorio como ferramenta para a natureza [...]

2024-04-21T15:46:51+00:00Abril 21st, 2024|

Diálogo ambiental para protexer a calidade da auga

A protección do medio ambiente é posible cando se garante o diálogo entre os actores. No INSTA témolo moi claro e é por iso que levamos anos formando en ferramentas específicas para conseguilo: prácticas restaurativas. Jordi Recordà, membro do INSTA, recibiu o recoñecemento do Foro Europeo para a Xustiza Restaurativa, ao publicar, nunha guía específica, [...]

2024-04-21T15:46:51+00:00Abril 21st, 2024|

Marco legal para a conservación da auga

Autor : Jordi Recordà Cos Ano de publicación : 2012 Editorial : Universidade Rovira i Virgili Colección : Cadernos de Dereito Ambiental, 6, 1a ed. A auga de calidade é un recurso escaso que require unha correcta xestión para garantir a súa sustentabilidade. A xestión racional dos recursos comeza a regularse moi recentemente a través [...]

2024-04-21T15:46:51+00:00Abril 21st, 2024|

Servizos Ecosistémicos: Conceptos, metodoloxías e instrumentos de investigación e uso aplicado

Autor : VVAA Ano de publicación : 2016 Editorial : Cadernos de Medio Ambiente – Universidad de Girona O marco "Servizos Ecosistémicos" (ES) abre a porta a un terreo común entre ecoloxía e economía ante o reto da sustentabilidade planetaria. A aplicación das metodoloxías e instrumentos dispoñibles revela tanto o alto potencial como as polémicas [...]

2024-04-21T15:46:50+00:00Abril 21st, 2024|

Análise da responsabilidade das entidades de custodia nos convenios

Considerou algunha vez cales son as responsabilidades nas que pode incorrer unha entidade de custodia coas actividades que realiza? Desde responsabilidades cara o inmoble, ou fronte a terceiros que transitan polo inmoble, ata responsabilidades administrativas ou penais que poidan xurdir por unha xestión neglixente do medio natural. INSTA elaborou esta publicación como un XCT Occasional [...]

2024-04-21T15:46:50+00:00Abril 21st, 2024|

Ferramentas para a regulación dos servizos ambientais dos ecosistemas de Cataluña

Autor : Joan Pons Solé Ano de publicación : 2014 Editorial : Universidade Rovira i Virgili Colección : Cadernos de Dereito Ambiental, 7, 1a ed. A concepción e visión do medio natural como unha realidade que vai máis aló dos elementos materiais, perceptibles e tanxibles é a clave para comprender as dinámicas que se dan [...]

2024-04-21T15:46:49+00:00Abril 21st, 2024|
Go to Top