• Autor : VVAA
  • Ano de publicación : 2014
  • Editorial : Huygens Publishing

A progresiva degradación do medio ambiente constitúe un dos grandes retos da nosa sociedade contemporánea. Procesos como a deforestación, a desertización, o quentamento do planeta como consecuencia dos gases de efecto invernadoiro, os niveis de contaminación da auga, do aire, da terra e dos seres vivos son algunhas das principais perturbacións do equilibrio ecolóxico entre os modelos de produción e consumo insostibles e os medios ambientais. protección. As consecuencias deste deterioro ambiental poñen en voz de alarma o benestar e a propia subsistencia do ser humano.

Joan Pons e Jordi Recordà, membros do INSTA, escribiron un capítulo desta publicación cunha análise xurídica das entidades de custodia territorial en Cataluña. Trátase dunha achega innovadora sobre a responsabilidade xurídica das entidades, e a relación coas políticas ambientais.