Ferramentas xurídicas innovadoras aplicadas á custodia do territorio, para a conservación dos servizos ecosistémicos en Cataluña

Autores : Aitana de la Varga Pastor e Joan Pons Solé Ano de publicación : 2018 Revista : Journal of Ecosystem Services A auga de calidade é un recurso escaso que require unha correcta xestión para garantir a súa sustentabilidade. A xestión racional dos recursos comeza a regularse moi recentemente a través da lei ambiental. [...]

2024-04-21T15:46:52+00:00Abril 21st, 2024|

Dereito ambiental internacional e comparado: cuestións actuais

Autor : VVAA Ano de publicación : 2014 Editorial : Huygens Publishing A progresiva degradación do medio ambiente constitúe un dos grandes retos da nosa sociedade contemporánea. Procesos como a deforestación, a desertización, o quentamento do planeta como consecuencia dos gases de efecto invernadoiro, os niveis de contaminación da auga, do aire, da terra e [...]

2024-04-21T15:46:52+00:00Abril 21st, 2024|

Como a lei ambiental pode tratar os conflitos ambientais

INSTA participou no VIII Congreso Nacional de Dereito Ambiental que se organizou en Sevilla. O congreso incluíu relatorios relevantes sobre o futuro do dereito ambiental en España, análise do dereito ambiental en sectores como a avaliación ambiental, o urbanismo, a enerxía, o cambio climático, entre outros. O encontro serviu tamén para homenaxear ao profesor Ramón [...]

2024-04-21T15:46:51+00:00Abril 21st, 2024|

Análise do potencial da custodia fluvial en Cataluña, e propostas de innovación

Autor : Jordi Recordà Cos Ano de publicación : 2012 Revista : revista catalá de dereito ambiental A necesidade de mellorar a conservación dos espazos acuáticos de auga doce obrigounos a superar as actuacións tradicionais da Administración, para actuar tamén en espazos naturais privados. A intervención de novos actores como o propietario do terreo e [...]

2024-04-21T15:46:51+00:00Abril 21st, 2024|

Análise da responsabilidade das entidades de custodia nos convenios

Considerou algunha vez cales son as responsabilidades nas que pode incorrer unha entidade de custodia coas actividades que realiza? Desde responsabilidades cara o inmoble, ou fronte a terceiros que transitan polo inmoble, ata responsabilidades administrativas ou penais que poidan xurdir por unha xestión neglixente do medio natural. INSTA elaborou esta publicación como un XCT Occasional [...]

2024-04-21T15:46:50+00:00Abril 21st, 2024|
Go to Top