Considerou algunha vez cales son as responsabilidades nas que pode incorrer unha entidade de custodia coas actividades que realiza? Desde responsabilidades cara o inmoble, ou fronte a terceiros que transitan polo inmoble, ata responsabilidades administrativas ou penais que poidan xurdir por unha xestión neglixente do medio natural.

INSTA elaborou esta publicación como un XCT Occasional Paper (núm. 23).

Descarga a publicación aquí .