Co manual de custodia do territorio, “Coidando xuntos a natureza. Manual de custodia do territorio como ferramenta para promover a participación social co medio natural en Europa”, ofrécense instrumentos e ferramentas para poñer en práctica no territorio, cun enfoque europeo. O Manual mostra o gran potencial da Custodia do territorio como ferramenta para a natureza e a conservación da biodiversidade en Europa.

O manual inclúe consellos e trucos sobre como crear e mellorar prácticas e iniciativas de custodia do territorio, tendo en conta as diferentes perspectivas dos interesados, propietarios, organizacións públicas e privadas, público en xeral e cidadáns. Así mesmo, describe como as iniciativas coordinadas de custodia territorial contribúen á aplicación de políticas europeas, como a Rede Natura 2000 e a Política Agraria Común (PAC).

Na publicación colaborou Jordi Recordà, membro do INSTA.

Dispoñible na seguinte ligazón .