• Autor : Joan Pons Solé
  • Ano de publicación : 2014
  • Editorial : Universidade Rovira i Virgili
  • Colección : Cadernos de Dereito Ambiental, 7, 1a ed.

A concepción e visión do medio natural como unha realidade que vai máis aló dos elementos materiais, perceptibles e tanxibles é a clave para comprender as dinámicas que se dan neste complexo sistema. Cómpre ir máis alá e indagar sobre todo o que os ecosistemas ofrecen intrinsecamente e que, ás veces, repercuten directamente no noso benestar. A consecución deste obxectivo será fundamental para revalorizar o medio natural e xustificar a súa conservación. Este é o eixo central arredor do que xira este posto.