Per encàrrec de Rezero, la Fundació per la Prevenció Residus i el Consum Responsable, INSTA ha realitzat un informe per tal d’analitzar el marc normatiu europeu que regula els elements d’higiene íntima d’un sol ús. L’objectiu del treball ha estat analitzar quin marc legal hi ha en vigor, quin és el seu abast, quins mecanismes s’articulen per tal de fer front a aquesta problemàtica i quines necessitats s’hi troben.

Podeu accedir a l’informe complet en aquest enllaç.