Por encargo de Rezero , a Fundación para a Prevención de Residuos e o Consumo Responsable, o INSTA elaborou un informe para analizar o marco normativo europeo que regula os artigos de hixiene íntima dun só uso. O obxectivo do traballo foi analizar que marco legal está vixente, cal é o seu alcance, que mecanismos se articulan para facer fronte a esta problemática e que necesidades existen.

Podes acceder ao informe completo nesta ligazón .