OFERTA DE FEINA PER LA CONTRACTACIÓ D’UN JURISTA ESPECIALITZAT EN MEDI AMBIENT

Perfil demandat:

  • Grau o llicenciatura en dret.
  • Es valorarà formació en ciències ambientals i/o dret ambiental.
  • Es valorarà especialment tenir coneixements en dret de l’energia i lluita contra la pobresa energètica.

Característiques de lloc de treball:

  • Jurista ambiental que haurà de fer tasques d’assessorament jurídic ambiental, elaboració de dictàmens i informes, i anàlisis normatius.
  • La major part de la dedicació serà en projectes relacionats amb les energies renovables, les comunitats energètiques i la lluita contra la pobresa energètica.
  • Treball en equip amb altres juristes i ambientòlegs.
  • En funció del lloc de residència de la persona seleccionada, es valorarà la possibilitat de combinar teletreball i treball presencial a l’oficina d’INSTA a la Canonja (Tarragonès).
  • Contracte a jornada completa durant un any, amb possibilitat de continuïtat.
  • Les condicions salarials s’explicaran en la fase de selecció.
  • Incorporació entre el desembre de 2022 i gener de 2023.

Enviament de candidatures:

Les persones interessades cal que enviïn currículum i carta de presentació, abans del 4 de novembre de 2022, al correu electrònic info@instajuridic.com .

 

Oferta en pdf.