OFERTA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE AVOGADO AMBIENTAL ESPECIALIZADO

Perfil necesario:

  • Licenciado ou licenciado en Dereito.
  • Valorarase a formación en ciencias ambientais e/ou dereito ambiental.
  • Valorarase especialmente o coñecemento da lei enerxética e a loita contra a pobreza enerxética.

Características do traballo:

  • Avogado ambientalista que deberá realizar tarefas de asesoramento xurídico ambiental, elaboración de ditames e informes, e análises normativas.
  • A maior parte da dedicación estará en proxectos relacionados coas enerxías renovables, as comunidades enerxéticas e a loita contra a pobreza enerxética.
  • Traballo en equipo con outros avogados e ecoloxistas.
  • En función do lugar de residencia da persoa seleccionada, valorarase a posibilidade de compaxinar o teletraballo e o traballo presencial na oficina do INSTA en Canonja (Tarragonès).
  • Contrato a xornada completa por un ano, con posibilidade de continuidade.
  • As condicións salariais explicaranse na fase de selección.
  • Incorporación entre decembro de 2022 e xaneiro de 2023.

Presentación de solicitudes:

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV e carta de presentación, antes do 4 de novembro de 2022, ao correo electrónico info@instajuridic.com .

 

Oferta en pdf .