Després d’uns anys com a treballador d’INSTA, Ivan Hortigüela s’ha incorporat recentment com a soci treballador de la cooperativa. L’Ivan, que exerceix funcions d’advocat ambiental dins de l’equip, assumirà com a soci funcions d’impuls de la cooperativa i com a membre del Consell Rector de la mateixa.