LandLife ten como obxectivo comunicar o valor da custodia do territorio como unha ferramenta eficaz e exitosa para a conservación da natureza e da biodiversidade. O proxecto está financiado pola Comisión Europea (LIFE+) e foi lanzado oficialmente na reunión de lanzamento en Vic o 28 de setembro de 2011.

Durante o período de setembro de 2011 a decembro de 2014, os cinco socios do proxecto LandLife – Land Custody Network, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Legambiente Lombardia, Eurosite e Prysma – promoverán os principios de custodia do territorio e o desenvolvemento de ferramentas prácticas. que tamén poden poñer en práctica nun espazo natural que coide.

O manual que se acaba de presentar pretende facer unha aproximación europea ao concepto de custodia territorial e ao seu potencial de implicación social na conservación. Podes consultar o manual nesta ligazón .