No marco do I Congreso Catalán de Dereito Ambiental , organizado pola URV, o CEDAT e a Consellería de Territorio e Sostibilidade, os días 17, 18 e 19 de xaneiro de 2018, o INSTA realizou unha comunicación sobre conflitos socioambientais e xustiza climática en Cataluña

Nos últimos tempos, dado que determinados indicadores económicos indican unha recuperación da economía en Cataluña, producíronse algúns conflitos derivados de agresións ambientais provocadas por desenvolvementos urbanísticos, industriais, enerxéticos, etc., e que provocaron unha importante resposta cidadá na forma de queixas, campañas e outras formas de protesta. As razóns deste rexurdimento de determinados conflitos poderían atoparse en factores como a falta de ordenación territorial global, na definición das estratexias sectoriais do país, entre outros. O caso dos conflitos ambientais relacionados co cambio climático e os seus efectos en Cataluña non é unha excepción nesta análise. Casos como a subida do nivel do mar sobre o Delta do Ebro, a redución dos glaciares e o nivel de neve nos Pirineos, así como os impactos relacionados coa seca e o aumento do risco de incendios, son conflitos socioambientais cunha clara xustiza climática. compoñente.

A presentación abordou estes conflitos socioambientais desde o concepto de equidade e xustiza ambiental, nun sentido amplo do concepto. Segundo a publicación elaborada polo Consello Asesor para o Desenvolvemento Sostible da Generalitat de Catalunya, titulada “Equidade ambiental en Cataluña: Integración das dimensións ambiental, territorial e social na toma de decisións”, a equidade ambiental “pretende conseguir unha distribución equitativa das bens e impactos ambientais entre os distintos colectivos sociais e territorios, así como garantir que todos os cidadáns teñan a igualdade de oportunidades para participar na toma de decisións con implicacións no seu entorno. Estes obxectivos estanse a reafirmar como esenciais para calquera sociedade que queira afrontar o reto. da sustentabilidade con éxito”.

Segundo os autores do citado estudo, a equidade ambiental debe entenderse dende tres puntos de vista: equidade procesual, equidade xeográfica e equidade social. Algúns autores sitúan a equidade ambiental xunto co concepto de xustiza ambiental, xa que se pretende dar un enfoque político. A Axencia de Protección Ambiental (EPA) dos Estados Unidos define a xustiza ambiental como “o trato xusto e a participación de todos, independentemente da raza, cor, nación de orixe ou ingresos, no desenvolvemento, implementación e cumprimento das leis, regulamentos e políticas ambientais. Tratamento xusto. significa que ningún grupo de poboación, incluíndo diferentes razas ou grupos socioeconómicos, debe soportar unha porcentaxe desproporcionada de impactos ambientais negativos derivados de operacións industriais, municipais ou de políticas e programas comerciais ou federais, estatais ou locais. A participación significa que as comunidades potencialmente afectadas teñen unha adecuada oportunidade de participar nas decisións relacionadas co seu medio ambiente e/ou a participación pública sanitaria pode influír nas decisións tomadas polas axencias reguladoras para que se teñan en conta as preocupacións de todos os participantes na toma de decisións; e que os responsables da toma de decisións faciliten a participación dos potencialmente afectados”.

Como a equidade e a xustiza ambiental poden definir a xustiza climática en Cataluña? Que conflitos socioambientais están a suceder e ocorrerán no futuro no territorio catalán? Como o afrontarán? Estas cuestións son as que pretendía resolver a comunicación presentada.