Creació de l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya

Per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, i emmarcat en el projecte Interreg-Europe BID-REX, INSTA ha elaborat un informe jurídic per tal d’analitzar la forma jurídica adient per a la creació de l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya.

A l’informe es feu un anàlisi comparatiu d’altres casos en diferents territori: Irlanda, Escòcia, França i el País Basc. Finalment, tenint en compte el marc legal existents i els objectius perseguits pel futur Observatori, es feu una proposta de forma jurídica pel cas català.