Project Description

Organitzat pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, INSTA ha impartit diferents sessions en el curs sobre gestió de la biodiversitat en espais naturals i urbans. Concretament s’han ofert mòduls formatius en matèria de legislació relativa al medi natural, la biodiversitat i els espais naturals protegits. En el decurs de les sessions s’exposà el marc legislatiu interncional, europeu i nacional aplicable, així com les principals directives internacionals en la matèria.