Project Description

Organizado polo Colexio de Ecologistas de Catalunya, o INSTA impartiu diferentes sesións do curso sobre xestión da biodiversidade en espazos naturais e urbanos. En concreto, ofertáronse módulos formativos no ámbito da lexislación relativa ao medio natural, á biodiversidade e aos espazos naturais protexidos. Durante as sesións presentouse o marco lexislativo internacional, europeo e nacional aplicable, así como as principais directivas internacionais na materia.