Project Description

En el marc de la formació organitzada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, titulada “Cap a la transformació ecològica de la cooperació internacional”, destinat al sector català de la cooperació al desenvolupament, INSTA ha realitzat un taller introductori sobre dret ambiental, eines i instruments per fonamentar les intervencions de cooperació en l’àmbit de la cooperació i medi ambient.

En el mòdul formatiu, INSTA feu un repàs de com s’estructura el dret ambiental a diferents escales: internacional, nacional, regional i local. Així mateix, es va repassar quins són els principals acords i convenis internacionals en matèria de medi ambiental. Es continuà la formació tot fent un repàs del principals principis que regeixen el dret ambiental, la interpretació del dret de la natura i el dret a un medi ambient sa. També es treballaren aspectes com els drets de participació i informació ambiental, els drets dels pobles indígenes, la protecció de les persones defensores del medi ambient, entre d’altres.