Project Description

INSTA ha acompanyat l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en els treballs previs i en la redacció de la nova ordenança municipal reguladora de les terrasses de bars i restaurants. Durant el procés INSTA ha elaborat una diagnosi jurídica de l’estat actual i alhora s’ha realitzat un procés participatiu amb diferents espais: enquestes als establiments i veïnatge, jornades de treball amb els establiments i sessions de treball tècniques.

Els resultats de tot el procés ha estat una ordenança que reculli totes aquelles aportacions que es puguin encaixar en el nou marc normatiu, així com un nou text normatiu que actualitza i perfecciona l’ordenança actual.