Estudi d’impacte ambiental del Centre Astronòmic Muntanyes de Prades

INSTA ha elaborat l’Estudi d’impacte ambiental simplificat del Centre Astronòmic Muntanyes de Prades, promogut per l’Ajuntament de Prades. El centre, que es pretén ubicar al Pla de la Guàrdia, en un entorn natural d’elevat interès i dins de la Xarxa Natura 2000, ha requerit de l’anàlisi tècnic i normatiu d’INSTA per la seva tramitació administrativa ambiental.