Pagament per serveis ecosistèmics a la conca de l’embassament de Rialb

En el marc del projecte europeu SINCERE i coordinat pel Centre de la Propietat Forestal, en Joan Pons d’INSTA oferí una sessió de formació pel disseny d’un programa de pagament per serveis ecosistèmics forestals a la conca de l’embassament de Rialb.

L’objectiu de la formació fou ressaltar els principals aspectes a tenir en compte, aportar exemples de programes semblants d’altres països i alhora fer propostes específiques de funcionament i marc jurídic pel cas concret.

Fruit d’aquesta sessió, INSTA també va rebre l’encàrrec d’elaborar un informe sobre el mecanisme administratiu i fiscal que hauria de tenir un futur sistema de pagament de serveis ecosistèmics forestals.