Informe sobre les garanties legals en les mesures compensatòries

Per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través de la Xarxa de Custòdia del Territori, s’ha elaborat aquest estudi per tal de dotar de les màximes garanties legals als diferents instruments d’execució de les mesures compensatòries d’impactes ambientals i per a la seva formalització mitjançant l’estudi dels aspectes del dret de la propietat, el dret registral i la custòdia del territori, que afecten la regulació d’aquests instruments.

L’informe ha abordat, analitzant i innovant en la interpretació del marc legal existent, els millors mecanismes per tal de fer efectives les mesures compensatòries d’impactes ambientals, tot desgranant-ne els actors involucrats i les garanties necessàries.