Estudis en matèria de control ambiental d’activitats i responsabilitat ambiental

L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de control ambiental de les activitats, així com en matèria de responsabilitat ambiental:

Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents:

  • Anàlisi dels canvis introduïts per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Anàlisi de la inspecció ambiental en l’àmbit local.
  • La responsabilitat civil per danys de les centrals nuclears a l’Estat Espanyol.