Project Description

Estudis en matèria d’energia

L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria d’energia, en el que afecta a cooperativisme energètic, règim jurídic d’energies renovables, biomassa, entre d’altres:

Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents:

  • Regulació jurídica de les cooperatives de consum i producció d’energies renovables.
  • Marc legal de l’Energia Solar Tèrmica. Estat actual i aplicació als municipis catalans.
  • Anàlisi del règim jurídic de les instal·lacions de biomassa en edificis de l’Administració.
  • Anàlisi de la garantia i qualitat del subministre elèctric a Catalunya.