Project Description

Estudis en matèria d’aigües

L’equip d’INSTA té una llarga experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria d’aigües, en el que afecta a distribució de competències, règim jurídics, aspectes vinculats a l’estalvi d’aigua, entre d’altres.

Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents:

  • La problemàtica de l’aigua en les recents reformes dels Estatuts d’Autonomia d’algunes Comunitats Autònomes.
  • Anàlisi del dret d’aigües a França.
  • Anàlisi de l’evolució de la Custòdia Fluvial a Catalunya, i propostes d’innovació.
  • Anàlisi del règim jurídic de les aigües regenerades.
  • Marc jurídic de l’estalvi de l’aigua. Especial referència a l’àmbit local.
  • Anàlisi de la política de la Generalitat de Catalunya transcorreguda durant els últims espisodis de sequera.
  • Anàlisis del règim competencial sobre la conca del Guadalquivir a l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia.