Project Description

En el marc d’un curs de gestors de comunitats energètiques organitzat per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de Lleida, INSTA ha impartit diferents sessions del curs. Concretament les sessions on s’ha abordat el marc legislatiu i regulador de les comunitats energètiques, les seves formes jurídiques i els elements organitzatius i de funcionament intern que cal tenir en compte.