La Xarxa de Custòdia del Territori ha publicat a la col·lecció “Documents ocasionals” un document redactat per INSTA, amb la col·laboració de la XCT, sobre els aspectes de responsabilitat civil, penal i ambiental de la custòdia del territori.

Us heu plantejat mai quines són les responsabilitats en què pot incórrer una entitat de custòdia amb les activitats que du a terme? Des de la responsabilitat envers la propietat, o envers les terceres persones que transiten per la finca, fins a responsabilitats d’ordre administratiu o penal que es puguin esdevenir per una gestió negligent del medi natural. Aquestes qüestions i moltes d’altres són les que s’aborden en el document que podeu consultar al següent enllaç.