A Rede de Custodia do Territorio publicou na colección “Documentos ocasionais” un documento elaborado polo INSTA, coa colaboración da XCT, sobre os aspectos civís, penais e ambientais da custodia territorial.

Considerou algunha vez cales son as responsabilidades nas que pode incorrer unha entidade de custodia coas actividades que realiza? Desde a responsabilidade fronte á propiedade, ou fronte a terceiros que transitan pola finca, ata as responsabilidades administrativas ou penais que puidesen derivarse dunha xestión neglixente do medio natural. Estas cuestións e moitas outras atópanse no documento que podes consultar na seguinte ligazón .