En el marc del procés de redacció i discussió del Pla de Gestió i d’Ordenació d’Usos de les Hortes de la Canonja, s’ha convocat aquesta primera sessió de participació oberta a tota la ciutadania d’aquest municipi del Tarragonès. La sessió tindrà lloc el proper dimarts 28 de gener a les 7 del vespre a la sala noble del Castell de Masricart de la Canonja.

L’objectiu de la sessió és presentar la diagnosi de les Hortes que l’equip d’INSTA ha elaborat recentment, recollir les opinions de la ciutadania i començar a dibuixar les propostes pel futur d’aquest espai agrari.

Els participants, organizats en grups de treball, podran aportar la seva visió de les Hortes sobre diferents aspectes com la comercialització de productes, la diversificació, la seguretat, la millora estètica, la cessió de finques, la custòdia del territor, l’arranjament de camins, etc.

A partir de les conclusions extretes de la sessió, l’equip d’INSTA iniciarà la redacció del propi Pla que serà presentat en una nova sessió de retorn.

cartell hortes còpia