Dentro do proceso de elaboración e discusión do Plan de Ordenación e Ordenación de Usos das Hortes da Canonja, convocouse esta primeira sesión de participación aberta a toda a cidadanía deste municipio tarragonés. A sesión terá lugar o vindeiro martes 28 de xaneiro ás 19.00 horas no salón nobre do Castelo de Masricart de la Canonja.

O obxectivo da sesión é presentar a diagnose de Les Hortes que o equipo do INSTA elaborou recentemente, recoller as opinións da cidadanía e comezar a elaborar propostas para o futuro desta zona agraria.

Os participantes, organizados en grupos de traballo, poderán achegar a súa visión de Les Hortes sobre diferentes aspectos como a comercialización de produtos, a diversificación, a seguridade, a mellora estética, a cesión de fincas, a custodia do territorio, o arranxo de camiños. , etc.

A partir das conclusións extraídas da sesión, o equipo do INSTA comezará a elaborar o propio Plan, que será presentado nunha nova sesión de retorno.

copia do cartel da horta