Avui en dia escoltem sovint la paraula “diàleg”. Per exemple, per la “taula del diàleg” entre el govern català i espanyol, o per fer una proposta de pau entre russos i ucraïnesos. Però entenem tots el mateix quan parlem de “diàleg”?

Segurament no, i per això és important que cadascuna de les parts pugui expressar quin significat li dona. Si busquem al diccionari trobarem definicions com: “Diàleg és un intercanvi d’informació entre dues o més persones. Pot ser oral o escrit” .

Per INSTA, el diàleg va més enllà, car intercanviar informació no és suficient i podem caure en el “diàleg de sords”. Per nosaltres, el diàleg és una eina fonamental per la protecció del medi ambient (article), i identifiquem tres elements clau a tenir en compte:

  • Que sigui un acte voluntari

  • Que hi hagi la intenció clara d’escoltar i comprendre l’altre

  • Que s’utilitzi una manera d’expressar-se que faciliti que l’altre pugui escoltar-lo.

En les properes publicacions, us anirem explicant quines són les metodologies que utilitzem i quins problemes ens hem trobat i com els hem afrontat.