O INSTA foi beneficiario da última convocatoria de Proxectos Únicos de fomento da economía social e solidaria, promovida polo Departamento de Traballo da Generalitat de Catalunya. En concreto para o impulso dun proxecto a través do cal se combate a pobreza enerxética a través de proxectos colectivos de enerxías renovables, como as comunidades enerxéticas.

O proxecto pretende desenvolver ferramentas administrativas, xurídicas e sociais para o fomento das comunidades enerxéticas que incorporen a loita contra a pobreza enerxética como elemento central. En concreto, deseñaranse guías e protocolos de actuación, así como modelos de documentos legais que permitan e faciliten o desenvolvemento de iniciativas municipais que garantan o acceso, a integración e a implicación dos colectivos vulnerables nas comunidades enerxéticas. Esta tarefa complementarase cunha proba piloto nun municipio de máis de 10.000 habitantes para avaliar a implantación dos instrumentos deseñados. O proxecto xerará actividade, xa que ampliará o ámbito das comunidades enerxéticas actuais e favorecerá que as futuras incorporen xa este eixo social. Ao mesmo tempo, estimulará a xeración de postos de traballo especializados en enerxías renovables, xestión da demanda enerxética e atención á vulnerabilidade. No que respecta ao INSTA, crearase un novo servizo de asesoramento xurídico e social dedicado aos concellos, pero extensible a outros interesados. Este novo servizo ampliará o ámbito de actuación da cooperativa e permitirá o seu crecemento a curto e medio prazo.

Dende o INSTA queremos agradecer a todas as entidades que nos apoiaron no proxecto (Somos Enerxía, Alianza contra a Pobreza Enerxética, Enxeñería Sen Fronteiras, ePlural, Enernou e a Cooperativa Ateneu de Camp de Tarragona), así como a confianza colocados en nós pola Dirección Xeral de Economía Social e Solidaria, o Terceiro Sector e as Cooperativas do Departamento de Traballo da Generalitat de Catalunya.

Moi pronto poñeremos en marcha os motores (renovables) do proxecto!