A vontade de unir o traballo de defensa ambiental cos valores da economía social e solidaria levounos a buscar un referente que validase que a nosa actuación foi coherente.

Puxémonos en contacto coa XES (Rede de Economía Solidaria), que nos propoñía participar no proxecto “pam a pam”. Trátase dun mapa colaborativo de Cataluña que amosa puntos de consumo responsable e Economía Solidaria, unha iniciativa de SETEM e da Rede de Economía Solidaria (XES).

O punto de partida é un cuestionario con 15 criterios que validan que as organizacións presentes no mapa respondan ás premisas da Economía Solidaria. É un proceso moito máis esixente que o doutros países como Francia, onde só se valora o tipo de organización e que os estatutos inclúan a vontade de traballar pola ESS.

Unha vez superada a proba, podes consultar o noso perfil premendo aquí .

Convidámoste a promover o consumo responsable mediante esta ferramenta.