O pasado 30 de novembro e 1 de decembro de 2022, o avogado do INSTA, Ivan Hortigüela, participou na terceira misión do proxecto “Políticas de economía social rexional para unha transición ambiental sustentable impulsada pola comunidade” (RESPONDET) en Cracovia (Polonia).

O proxecto RESPONDET céntrase na transición verde e dixital desde a economía social nos territorios locais e está cofinanciado polo programa SMP-COSME da Unión Europea.

Nesta xuntanza a delegación catalá para esta misión do proxecto (representantes da Subdirección Xeral de Economía Social e Solidaria da Generalitat de Catalunya, da Confederación de Cooperativas de Catalunya, da Federación de Cooperativas Agrarias, e das cooperativas Cíclica, Tandem Social, La Fàbric@ e INSTA) traballaron xunto con cooperativas de Valonia (Bélxica), Turín (Italia) e a rexión de Malopolska (Polonia) na creación de capacidades para iniciativas vinculadas ás comunidades enerxéticas e á economía circular.