Do 30 de xuño ao 5 de xullo terá lugar en Tarragona o Congreso da Academia de Dereito Ambiental da UICN (IUCNAEL). Durante seis días, expertos en dereito ambiental de todo o mundo debaterán sobre aspectos relacionados co dereito ambiental e a enerxía.

No marco deste congreso, o INSTA fará unha ponencia sobre os conflitos ambientais enerxéticos na provincia de Tarragona. Esta comarca de Cataluña aglutina as principais centrais de xeración de enerxía de Cataluña, con tres reactores nucleares, numerosas centrais eólicas, centrais de coxeración eléctrica, centrais solares e hidroeléctricas. A este feito hai que engadir plataformas petrolíferas offshore, proxectos de parques eólicos mariños, novas prospeccións de petróleo offshore, unha instalación submarina de almacenamento de gas (CASTOR), un proxecto xa abandonado de almacenamento centralizado temporal de residuos nucleares e toda a rede de transporte eléctrico con sete liñas de alta tensión e un novo proxecto de liña que quere atravesar toda a provincia.
Todos estes proxectos non estiveron exentos de conflitos sociais, debates sobre o modelo enerxético e equilibrio territorial, e numerosos procedementos xudiciais abertos en forma de recursos administrativos, casos que chegaron aos xulgados, sentenzas, etc.

A presentación do INSTA reflexionará sobre os diferentes actores implicados, o papel do dereito ambiental nestes conflitos e o modelo enerxético e de equilibrio territorial.