A nosa experiencia demóstranos que proxectos con gran pericia técnica e/ou científica, aínda que indispensables, moitas veces non son suficientes para garantir a protección do medio ambiente. Tamén hai que ter en conta as relacións humanas no territorio.

O vínculo humano vese afectado cando hai danos ou un problema ambiental, por exemplo pola concentración de visitantes para recoller cogomelos ou cando hai un incendio. E do mesmo xeito que é necesario protexer o medio ambiente, cremos que tamén é fundamental “restaurar” os vínculos humanos que se viron afectados. Non ter presente este aspecto pode xerar o risco de xerar tensións, emocións incontrolables, dificultade para dialogar e buscar solucións e, polo tanto, un obstáculo para a mellora ambiental do territorio.

Así, coidar as relacións humanas é tamén unha forma de protexer o medio ambiente. Por exemplo, ter en conta estas cuestións axudará a construír proxectos máis realistas, eficaces e sostibles.

Este enfoque baséase en “prácticas restaurativas”, que se aplican principalmente no ámbito social e educativo, entre outros, e que Jordi Recordà , membro do INSTA, é pioneiro en Europa en aplicalas no ámbito ambiental.

INSTA centra a súa acción de diálogo ambiental nas prácticas restaurativas. O obxectivo desta ferramenta é lograr o restablecemento da relación entre as persoas implicadas. Tamén serve para que a persoa que cometeu un acto ou unha determinada conduta tome conciencia e reflexione sobre as súas propias accións, exprese as súas motivacións e comprenda a consecuencia que esta conduta tivo na outra persoa. Deste xeito, chéganse a alternativas e solucións aos conflitos onde se cubran as necesidades das dúas partes implicadas.

Xerar confianza, garantir seguridade e confidencialidade, aprender a escoitarse a si mesmo, recoñecer as súas propias necesidades e expresalas de xeito que sexan escoitadas polos demais, son algunhas das técnicas que empregamos e que vos iremos explicando en próximas publicacións. (na web e redes sociais).

Unha ferramenta pioneira require tempo e paciencia. Polo momento, xa os aplicamos en Francia (podes consultar o resultado nesta guía ). E na actualidade, Jordi leva a cabo un proxecto restaurador para mellorar o diálogo na xestión do PNIN de Poblet.

Estade atentos ás novidades, a través das redes sociais informarémosvos do seu avance!