Por orde do Concello de Canonja, o INSTA iniciou a redacción do Plan de Ordenación e Ordenación de Usos das Hortes da Canonja.
Les Hortes de la Canonja constitúen o último espazo agrícola do concello da Canonja. A pesar da tradición agraria de case todos os concellos do Camp de Tarragona, a reconversión de usos, a desvalorización do prezo dos produtos agrarios, así como a progresiva industrialización do territorio, provocaron que o sector primario estea en retroceso. Paralelamente á redución da actividade agraria produciuse un abandono daquelas terras que antes foran destinadas ao cultivo, xerando así unha degradación do medio ambiente de moitos concellos como Canonja.
A zona de Les Hortes de la Canonja ocupa na actualidade unhas 136 hectáreas, destinadas principalmente ao cultivo de oliveiras, a horta familiar e outros usos minoritarios. Tamén hai unha parte que está en desuso ou mesmo abandonada. Ademais, cómpre engadir unha rede de camiños que comuniquen Les Hortes co municipio e vilas e cidades como Vila-seca e Reus.
Estamos ante unha paisaxe tipicamente periurbana formada por elementos agrícolas de carácter hortícola, particulares, fragmentados e diversificados. Unha paisaxe agraria que se complementa coa Riera de la Boella, un espazo natural que cobra notable importancia. O municipio precisa dun espazo próximo e accesible para desenvolver actividades de paseo, ocio e deporte; isto fai absolutamente imprescindible a xestión e organización dos usos dos Xardíns.
A proposta de Plan que puxo en marcha o INSTA incluirá aspectos como a dinamización agraria, a reconversión ecolóxica, o uso público e de lecer, a custodia agraria, a participación cidadá e a regulación do territorio.
Espérase que o proxecto estea rematado durante o inverno de 2014.