O INSTA rematou esta semana as xornadas formativas do programa de aceleración empresarial “Camp Tgn Up”, promovido pola Deputación de Tarragona co obxectivo de impulsar o crecemento e consolidación das empresas emerxentes da comarca.

Durante os últimos meses, INSTA recibiu formación en ideación de proxectos, metodoloxía lean startup, contabilidade, finanzas, marketing, comunicación, vendas, presentacións públicas, entre outros. Ao mesmo tempo, as sesións serviron para tecer unha rede entre diferentes startups da comarca, onde o coñecemento de todos serviu para facer medrar todos e cada un dos proxectos participantes.

Unha das ideas desenvolvidas polo INSTA, ao longo do programa de aceleración, foi como fomentar procesos participativos de diálogo ambiental equitativo. Neste sentido, identificáronse as carencias actuais nos procedementos de participación en materia ambiental, ao tempo que se detectaron as necesidades dos actores implicados en situacións de conflito ambiental. A partir deste traballo, o INSTA mellorou as súas capacidades de xestión e mediación nestas situacións e reforza a súa oferta á comunidade para a xestión de conflitos ambientais.

Nas próximas semanas, cando se levante o estado de alarma sanitaria, o programa entrará na súa fase final e o INSTA contará cunha titoría individualizada para rematar de consolidar os coñecementos adquiridos e acadar os obxectivos de aceleración propostos.