O INSTA uniuse recentemente á iniciativa europea People4Soil, unha rede independente e aberta de ONG europeas, institutos de investigación, asociacións de agricultores e grupos ecoloxistas preocupados polo aumento da degradación do solo na UE e no mundo: erosión, selado do solo, perda de materia orgánica, compactación, etc. A salinización, a contaminación, os desprendementos de terra e a contaminación teñen impactos negativos na saúde humana, na seguridade alimentaria, nos ecosistemas naturais, na biodiversidade e no clima, así como na economía.
Dende a pericia xurídica e ambiental do INSTA preténdese dar un impulso ás ferramentas legais necesarias para a protección do solo, a súa conservación e restauración. Cómpre sinalar que a Directiva marco para a protección do solo foi retirada en maio de 2014 despois de oito anos. As políticas existentes da UE noutros sectores administrativos non son suficientes para garantir un nivel adecuado de protección de todos os solos de Europa. É por iso que contribuiremos activamente á Iniciativa Cidadá Europea (ICE) que durante 2016 traballará para conseguir un novo marco normativo neste ámbito.
Busca máis información sobre a iniciativa People4Soil premendo aquí .