A través dun convenio de colaboración entre a Universidade Rovira i Virgili e o INSTA, o avogado do INSTA Ivan Hortigüela inicia un Doutoramento Industrial a través do cal investigará e afondará nos seus coñecementos en materia de responsabilidade penal en materia vinculada aos residuos plásticos.

A investigación neste campo será titorizada a nivel empresarial por Joan Pons Solé, socio fundador do INSTA e ambientalista especializado en Dereito Ambiental con ampla experiencia en proxectos de preservación ambiental, educación ambiental e defensa do territorio. A nivel académico, esta investigación estará dirixida pola Dra. Maria Marquès Banqué, catedrática de Dereito Penal do Departamento de Dereito Público da Universidade Rovira i Virgili con ampla experiencia investigadora en dereito penal ambiental e políticas penais na sociedade do risco.

A través desta tarefa de investigación, que ten unha duración prevista de tres anos, preténdese non só adquirir coñecementos e estudar as últimas novidades no marco xurídico desta materia, senón tamén desenvolver unha tarefa que repercuta positivamente no tecido empresarial. de Cataluña e que favorece a preservación do medio ambiente e a protección da saúde das persoas ante a ameaza que representan hoxe os residuos plásticos.