Joan Pons Solé, ambientalista e fundador do INSTA, foi aceptado como membro da Comisión Mundial de Dereito Ambiental da UICN, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza.

A Comisión Mundial de Dereito Ambiental (WCEL) é unha rede de expertos en política e dereito ambiental de todas as rexións do mundo que achegan a súa experiencia e servizos ás actividades da UICN. WCEL opera como parte integrante do Programa de Dereito Ambiental (ELP) da UICN, que inclúe unha estreita colaboración co Centro de Dereito Ambiental (ELC).

Con membros de todo o mundo, a WCEL non só toma a iniciativa dos seus propios proxectos, senón que tamén proporciona unha fonte de experiencia para o Centro de Dereito Ambiental e outras partes da UICN. Polo tanto, a Comisión é a principal fonte de asesoramento técnico xurídico á Unión, aos seus membros e ás súas institucións colaboradoras en todos os aspectos do dereito ambiental. Apoia a acción de organizacións gobernamentais internacionais, gobernos e organizacións non gobernamentais para mellorar ou desenvolver a infraestrutura xurídica e institucional que mellor se adapte á conservación dos recursos naturais no contexto do desenvolvemento sostible.