Redacción de informes para o Traballador do Terceiro Sector Ambiental

2024-04-21T15:47:43+00:00

Redacción de informes para o Traballador do Terceiro Sector Ambiental O Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, entidade de segundo nivel que agrupa as redes e organizacións do terceiro sector ambiental sen ánimo de lucro de interese social e colectivo, encargou ao equipo INSTA os seguintes informes: Borrador de opcións de micromecenado para o [...]

Presentación ao alumnado de Relacións Laborais da URV

2024-04-21T15:47:43+00:00

Presentación ao alumnado de Relacións Laborais da URV O pasado 30 de novembro, Joan Pons, vogal do INSTA, realizou unha presentación ao alumnado de Relacións Laborais da Universidade Rovira i Virgili no marco da materia "Medio ambiente e relacións laborais". A ponencia centrarase nos conceptos de crise, medio ambiente e novas oportunidades laborais, todo iso [...]

Estudos sobre residuos

2024-04-21T15:47:42+00:00

Estudos sobre residuos O equipo do INSTA conta cunha longa experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de residuos en temas como: Regulación legal das instalacións temporais e permanentes de almacenamento de residuos radiactivos. Análise do procedemento administrativo sancionador en materia de residuos no ámbito local. Estudo do caso [...]

Estudos enerxéticos

2024-04-21T15:47:42+00:00

Estudos enerxéticos O equipo do INSTA ten experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de enerxía, xa que afecta ás cooperativas enerxéticas, ao réxime xurídico das enerxías renovables, á biomasa, entre outros: Algúns dos exemplos de temas tratados son os seguintes: Regulación legal das cooperativas de produción e consumo [...]

Estudos sobre contaminación lumínica e acústica

2024-04-21T15:47:41+00:00

Estudos sobre contaminación lumínica e acústica O equipo do INSTA ten experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de contaminación acústica e lumínica, concretamente algúns dos temas tratados foron os seguintes: Aplicación práctica da Lei 6/2001, do 31 de maio, de ordenación ambiental da iluminación para a protección do [...]

Participación no Consello Asesor do Proxecto Eudemon

2024-04-21T15:47:37+00:00

Promovido polo Centro de Sostibilidade Territorial (CST), o proxecto Eudemon ten como obxectivo desenvolver un protocolo de resolución de conflitos socioecolóxicos aplicado á loita contra o cambio climático e a transición enerxética xusta. O INSTA, a través de Joan Pons, foi convidado a participar no Consello Asesor do proxecto co fin de aportar a súa [...]

Servizos de asesoramento xurídico sobre normativa ambiental municipal

2024-04-21T15:47:37+00:00

Servizos de asesoramento xurídico sobre normativa ambiental municipal O INSTA está a ofrecer servizos de consultoría xurídica sobre a normativa ambiental municipal, para que as empresas teñan actualizada a base lexislativa e os requisitos que deben cumprir en cada concello onde están instaladas.

Asesoramento xurídico á asociación Delterpa

2024-04-21T15:47:37+00:00

Asesoramento xurídico á asociación Delterpa O INSTA está a ofrecer asesoramento xurídico á asociación Delterpa do concello de Riudecols no Baix Camp. O asesoramento está a contribuír á xestión dos conflitos ambientais que se producen neste municipio pola presenza de actividades extractivas con impacto no medio natural e no núcleo urbano de Riudecols. A asociación [...]

Estudos sobre control ambiental das actividades e responsabilidade ambiental

2024-04-21T15:47:37+00:00

Estudos sobre control ambiental das actividades e responsabilidade ambiental O equipo do INSTA ten experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación no ámbito do control ambiental de actividades, así como no ámbito da responsabilidade ambiental: Algúns dos exemplos de temas tratados son os seguintes: Análise das modificacións introducidas pola Lei 20/2009, [...]

Asesoramento ao Valedor do Pobo de Reclamacións

2024-04-21T15:47:37+00:00

Asesoramento ao Valedor do Pobo de Reclamacións O INSTA asesorou ao Defensor do Pobo de Cataluña no tratamento de determinados conflitos territoriais que requiriron a pericia técnica e xurídica do noso equipo. A través da análise dos instrumentos de ordenación territorial e urbanística, así como da información ambiental, o INSTA prestou asesoramento ao Defensor do [...]

Go to Top