Renovable co Territorio

2024-04-23T10:09:50+00:00

"Renovables co Territorio: unha visión compartida" promove o diálogo multisectorial cos actores e protagonistas da transición enerxética, ao tempo que se fomenta a participación para abordar os principais temas e xerar propostas, mecanismos e solucións positivas tendo en conta aspectos sociais, económicos e ambientais. do patrimonio arqueolóxico e regulación. O proxecto propuxo meses de comunicación [...]

Asesoramento na restauración ambiental da Riera de la Boella

2024-04-21T15:47:44+00:00

Asesoramento na restauración ambiental da Riera de la Boella Por parte do Concello de Canonja, o INSTA asesorou ao concello na planificación, seguimento e vixilancia das tarefas de restauración ambiental da Riera de la Boella. As actuacións consistiron en actuacións de vixilancia para desbrozar, limpar e arranxar o leito e marxes da Riera ao seu [...]

Redacción de informes para o Traballador do Terceiro Sector Ambiental

2024-04-21T15:47:43+00:00

Redacción de informes para o Traballador do Terceiro Sector Ambiental O Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, entidade de segundo nivel que agrupa as redes e organizacións do terceiro sector ambiental sen ánimo de lucro de interese social e colectivo, encargou ao equipo INSTA os seguintes informes: Borrador de opcións de micromecenado para o [...]

Estudos da auga

2024-04-21T15:47:43+00:00

Estudos da auga O equipo do INSTA conta cunha longa experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de auga, no que afecta á distribución de competencias, ao réxime xurídico, aspectos vinculados ao aforro da auga, entre outros. Algúns dos exemplos de temas tratados son os seguintes: O tema da [...]

Presentación ao alumnado de Relacións Laborais da URV

2024-04-21T15:47:43+00:00

Presentación ao alumnado de Relacións Laborais da URV O pasado 30 de novembro, Joan Pons, vogal do INSTA, realizou unha presentación ao alumnado de Relacións Laborais da Universidade Rovira i Virgili no marco da materia "Medio ambiente e relacións laborais". A ponencia centrarase nos conceptos de crise, medio ambiente e novas oportunidades laborais, todo iso [...]

Estudos sobre residuos

2024-04-21T15:47:42+00:00

Estudos sobre residuos O equipo do INSTA conta cunha longa experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de residuos en temas como: Regulación legal das instalacións temporais e permanentes de almacenamento de residuos radiactivos. Análise do procedemento administrativo sancionador en materia de residuos no ámbito local. Estudo do caso [...]

Estudos enerxéticos

2024-04-21T15:47:42+00:00

Estudos enerxéticos O equipo do INSTA ten experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de enerxía, xa que afecta ás cooperativas enerxéticas, ao réxime xurídico das enerxías renovables, á biomasa, entre outros: Algúns dos exemplos de temas tratados son os seguintes: Regulación legal das cooperativas de produción e consumo [...]

Estudos sobre contaminación lumínica e acústica

2024-04-21T15:47:41+00:00

Estudos sobre contaminación lumínica e acústica O equipo do INSTA ten experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de contaminación acústica e lumínica, concretamente algúns dos temas tratados foron os seguintes: Aplicación práctica da Lei 6/2001, do 31 de maio, de ordenación ambiental da iluminación para a protección do [...]

Estudo de impacto ambiental do Centro Astronómico Muntanyes de Prades

2024-04-21T15:47:38+00:00

Estudo de impacto ambiental do Centro Astronómico Muntanyes de Prades O INSTA elaborou o Estudo de Impacto Ambiental simplificado do Centro Astronómico Muntanyes de Prades, promovido polo Concello de Prades. O centro, que se pretende situar no Pla da Guàrdia, nunha contorna natural de alto interese e dentro da Rede Natura 2000, requiriu da análise [...]

Estudo sobre a regulación dos residuos de tabaco

2024-04-21T15:47:37+00:00

Estudo sobre a regulación dos residuos de tabaco Por encargo da Fundación Rezero , o INSTA elaborou un informe para analizar o marco normativo dos residuos derivados do consumo de tabaco, especialmente as colillas de cigarros. O estudo comparou o marco lexislativo catalán, estatal e europeo, á vez que analiza exemplos de regulación en determinados [...]

Go to Top